Jméno Dr. Katarzyna Ritschel
Ulice, č. Große Friedberger Str. 30
PSČ, město 60313 Frankfurt nad Mohanem
Telefon 069 – 150 48 488
Mobil 0160 – 944 366 55
Fax 069 – 150 48 486
E-Mail katarzyna.ritschel@dolmetschergruppe.de
Kvalifikace Přísežná tlumočnice a zmocněná překladatelka polského, ruského a španělského jazyka pro soudy a notáře; členka Spolkového svazu tlumočníků a překladatelů (BDÜ) a ve Svazu zmocněných soudních tlumočníků a překladatelů / Hessensko, zapsaný svaz (VGDÜ)
Činná od 2001
Osobní údaje Studium v Německu a v Polsku; mezinárodní zkušenosti z práce v Belgii, ve Francii, Velké Británii, Itálii a ve středoasijských republkách států SNS
DIČ: DE 243729580
Jazyky Polština (mateřština), němčina (1. pracovní jazyk), angličtina, ruština, španělština (2. pracovní jazyk)
Formy uplatnění
  • konfereční tlumočení
  • konsekutivní tlumočení
  • tlumočení při jednáních
  • chuchotage
  • odborné překlady
Specializace Evropská unie, lékařství, politika, právo: trestní a občanské právo, vysvědčení; hospodářství: zahraniční hospodářství, automobilový průmysl, marketink, účetnictví, daně, technika, právo, politika, média (interviews), jednání, lékařství, průmysl, Evropská unie; Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe w formie pisemnej i ustnej na język polski i niemiecki dla urzędów, sądów, klientów indywidualnych i firm; Tłumaczenia świadectw, pism, umów, broszur i innych; Tłumaczenia konferencyjne, tłumaczenia rozmów handlowych i tłumaczenia podczas zawierania umów notarialnych; En mi calidad de Traductor Público y Jurado de Español y Alemán, estoy autorizado a hacer traducciones oficiales legalizadas de todo tipo de documentos del alemán al español y viceversa; Письменные и устные переводы с русского языка на немецкий и с немецкого на русский с заверением;;