Impresum

Za obsah těchto webových stránek a za redakci zodpovídá:
Dolmetscher-Gruppe Frankfurt (Skupina tlumočníků Frankfurt nad Mohanem)
nicht rechtsfähiger Verein (spolek bez právní způsobilosti)
se sídlem v: Im Sachsenlager 8, 60322 Frankfurt am Main
c/o Kai-Christian Kempe
info@kempe-dolmetschen.de

Distancujeme se od obsahu stránek, na které odkazujeme.
Zemský soud v Hamburku (LG Hamburg) rozhodl svým usnesením z 12. května 1998, že osoba, která umístila odkaz na obsah odkazované stránky může být eventuálně zodpovědná za obsah stránek, na které odkazuje. Tomu se dá podle usnesení Zemského soudu zabránit pouze tím, když se osoba výslovně distancuje od takového obsahu. Na svých stránkách jsme umístili odkazy k jiným stránkám v internetu. Pro všechny tyto odkazy platí:

Výslovně prohlašujeme, že nemáme žádný vliv ani na formu ani na obsah stránek, na které odkazujeme. Proto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu odkazovaných stránek na naší homepage a prohlašujeme, že tento obsah s námi nemá nic společného.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy uvedené na našich webových stránkách a na veškerý obsah stránek, k nimž odkazují u nás viditelné titulky, tlačítka a odkazy (banner, buttons a links).

Pro případ, že bychom na svých webových stránkách porušili autorská práva (© copyright), nedošlo k tomu záměrně. Prosíme vás, abyste nás o tom okamžitě informovali e-mailem, abychom dotyčný odkaz, grafiku apod. mohli okamžitě odstranit! Všechna jména, značky a výrobní značky jsou vlastnictvím příslušných majitelů, i když takto nejsou výslovně označeny.

Neručíme za škody, které by eventuálně mohly vzniknout užíváním zde poskytnutých informací.

Webdesign: https://www.sabmar.de

Foto Skyline Frankfurt: Fotolia.com, autor: JulianB