Jméno Alda Quagliata
Ulice, č. Danneckerstrasse 1
PSČ, město 60594 Frankfurt nad Mohanem
Telefon 069 – 494645
Fax 069 – 434833
Mobil 0171 – 5725678
E-Mail alda.quagliata@dolmetschergruppe.de
Kvalifikace Diplomovaná tlumočnice a překladatelka,
M.A. konferenční tlumočení
přísežná tlumočnice a zmocněná překladatelka na italštinu
Činná od 1985
Osobní údaje Od r. 1985 konferenční tlumočnice a překladatelka v Evropě jako svobodné povolání
několikaletý studijní pobyt v USA:
ESL (English as a Second Language): Loyola University, Chicago, USA
členství ve VKD, BDÜ a VGDÜ
DIČ: DE 112050848
Zodpovědný úřad Zemský soud Frankfurt
Jazyky Italština (mateřština), němčina (1. pracovní jazyk), angličtina (2. pracovní jazyk)
Formy uplatnění
  • simultánní tlumočení
  • konsekutivní tlumočení
  • tlumočení při jednáních
  • chuchotage / šeptání
  • překlady
Specializace Hospodářství, automobilový průmysl, odbory, zasedání dozorčích rad, zasedání představenstva, valné hromady, přeměny na společnost SE, evropské rady zaměstnanců a rady zaměstnanců SE, mediace, trestní právo, pracovní právo, soudy, turistika, životní prostředí, veletrhy, marketink, průzkumy trhu, reklama, PR, tisk, politika,  kultura