Jméno Christelle Duris

 

Ulice, č. Richard-Wagner-Str. 12
PSČ, město 65193 Wiesbaden
Telefon 0611 – 26 76 478
Mobil 0177 – 322 14 20
E-Mail christelle.duris@dolmetschergruppe.de

 

 

Kvalifikace Diplomovaná překladatelka (2004);
Diplomovaná tlumočnice (2008);
Přísežná soudní tlumočnice francouzského jazyka u Zemského soudu Wiesbaden Wiesbaden
Členka Svazu konferenčních tlumočníků v BDÜ e.V. (VKD)
Činná od 2008
Osobní údaje Narozena ve Francii, žije v Německu od r. 2001. Maîtrise L.E.A (mezinárodní obchod) ve Francii, studium překladatelství a tlumočnictví v Německu. Delší pobyty v Irsku, ve Velké Británii a v USA. Členka BDÜ.
DIČ: DE 311 676 656
Zodpovědný úřad Zemský soud Wiesbaden

 

Jazyky francouzština (mateřština), němčina (1. pracovní jazyk), angličtina (2. pracovní jazyk)
Formy uplatnění
  • simultánní tlumočení (kabina + „šepták“)
  • konsekutivní tlumočení
  • tlumočení při jednáních
  • chuchotage/šeptání
  • překlady

 

Specializace
Marketink a PR, obchod, mezinárodní vztahy/spolupráce, ochrana životního prostředí, ERZ a zasedání dozorčích rad, vzdělávání a školení, sociální záležitosti, hospodářství a finance, turistika, politika, EU, kultura a filmový průmysl, zdravotnictví, potravinářský a automobilový průmysl, policie a boj proti kriminalitě